top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Sprey Uitvaartbegeleiding

Verwerking van persoonsgegevens

 

In deze privacyverklaring leest u hoe Sprey Uitvaartbegeleiding omgaat met uw persoonsgegevens.

Sprey Uitvaartbegeleiding kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van dienstverlening omtrent het begeleiden van een uitvaart of om contact met u op te nemen als u daarom verzoekt. Denk hierbij aan gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor de gewenste dienstverlening en ook voor interne bedrijfsoptimalisatie, maar verder niet. Uw gegevens worden dus alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u verzochte diensten in het kader van de uitvaartbegeleiding, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen die bij Sprey Uitvaartbegeleiding vastgelegd en bewaard worden. U kunt hiervoor contact opnemen, waarna wij u binnen afzienbare tijd inzicht verschaffen. Ook kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens (tenzij ik een wettelijke plicht heb deze nog enige tijd te bewaren). Uw persoonsgegevens worden bewaard, zolang als dit in redelijkheid nodig is voor een goede dienstverlening, of zolang als noodzakelijk is volgens de wet, langer niet.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Hierdoor is de verbinding tussen uw browser en onze surfer optimaal beveiligd. Alle gegevens worden versleuteld verzonden, dus uw verbinding met de website van Sprey Uitvaartbegeleiding is privé. U herkent deze beveiligde verbinding aan het hangslotje in de adresbalk. 

De website van Sprey Uitvaartbegeleiding plaatst analytische cookies met behulp van Google Analytics om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen dus informatie over wat cliënten in het algemeen op de site doen, maar niet per individu.

Indien u hier vragen over heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met Sprey Uitvaartbegeleiding.

bottom of page